Nota prawna

Nota prawna

Informacje ogólne

Własność intelektualna

Strona internetowa www.eurolines.eu jest własnością firmy Eurolines SA. 

Do firmy Eurolines SA należą wszystkie prawa własności intelektualnej oraz prawa użytkowania wszystkich elementów (tekstów, ilustracji, zdjęć, grafik, projektów graficznych, ikon, dźwięków, oprogramowania) dostępnych na stronie internetowej www.eurolines.eu. W związku z tym użytkownicy Internetu mogą korzystać z tych elementów wyłącznie do celów prywatnych.

W tym zakresie wszelkie próby powielania, przedstawiania, przerabiania, tłumaczenia, częściowego lub całkowitego modyfikowania, dystrybuowania bądź sprzedawania zawartości strony internetowej www.eurolines.eu bez uprzedniej zgody firmy Eurolines SA są zabronione. Wszelkie naruszenia będą ścigane na podstawie przepisów francuskiego kodeksu własności intelektualnej. 

 

Łącza do innych stron internetowych

Łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty zewnętrzne są prezentowane w celu poprawy komfortu odwiedzających i wzbogacenia zawartości strony internetowej www.eurolines.eu.

Firma Eurolines SA nie może być pociągana do odpowiedzialności za żadne informacje, treści, produkty lub usługi oferowane na tych stronach internetowych ani za ich dostępność czy politykę prywatności. Firma Eurolines nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych.

 

Zarządzanie danymi osobowymi

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy o ochronie danych z 6 stycznia 1978 r. strona internetowa jest rejestrowana w komisji CNIL [francuska krajowa komisja ds. ochrony danych] pod numerem 1711062. 

Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach znajdujących się na stronie internetowej www.eurolines.eu jest niezbędne, aby użytkownik mógł korzystać z naszych zróżnicowanych ofert handlowych. 

Te informacje mogą być wykorzystywane przez firmę Eurolines SA.

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji biuletynu isilines, winien wysłać odpowiedni wniosek pocztą e-mail na adres:[email protected]

Z prawa dostępu do swoich danych osobowych i sprostowania ich można skorzystać, pisząc na adres:

 

Eurolines S.A. - isilines
Direction Commerciale
TSA 12429
92024 Nanterre Cedex FRANCE

Obowiązujące prawo

Wszelkie spory związane z użytkowaniem strony internetowej www.eurolines.eu podlegają wyłącznie prawu francuskiemu. 
W przypadku sporu sądowego wyłączne prawo do rozstrzygania ma sąd miasta Nanterre.

 

Informacja prawna

Eurolines SA z kapitałem w wysokości 192 000 EUR
215 avenue Georges Clémenceau - 92024 Nanterre Cedex France

Rejestr handlowy i spółek miasta Nanterre: B 391 144 300 – Code NAF [kod działalności]: 5221Z - Siret [numer systemowy w rejestrze gospodarki narodowej]: 391 144 300 00145 
NIP UE: FR 50 391 144 300 – Atout France: HA 093 00 0003

Zabezpieczenie finansowe: BNP Paribas – 16 boulevard des Italiens – 75001 Paris France
Ubezpieczyciel: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG – Tour Opus 12 – La Défense 9 – 77 esplanade du Général de Gaulle – 92914 Paris La Défense France

 

Konfiguracja plików cookie

Według definicji firmy Google plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany do przeglądarki użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową. Za pomocą tych plików cookie na stronie internetowej zapisywane są informacje dotyczące wizyty, w tym wybranego języka i innych ustawień. Dzięki nim kolejne wizyty na tej stronie internetowej będą usprawnione i bardziej pożyteczne. Pliki cookie odgrywają ważną rolę. Bez plików cookie korzystanie z sieci byłoby bardzo utrudnione.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych strona www.eurolines.eu wykorzystuje pliki cookie do indywidualizowania wyszukiwań i przyspieszenia pracy przeglądarki, jak również gromadzenia anonimowych danych statystycznych.

W czasie pierwszej wizyty pojawia się baner, który umożliwia odmowę używania plików cookie.